Kasvavate puude laasimise toetus

Kasvavate puude laasimise toetus katab võimalikult kvaliteetsete palgipuude kasvatamiseks madalamate okste lõikamise tööd kuni 15 cm keskmise rinnasdiameetriga puudel. Laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt 3 meetrit (vaata joonist paremal) ning ühel hektaril tuleb laasida vähemalt 200 puud.

Toetuse suurus on 102 €/ha.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Kasvavate puude laasimine. Põhja-Eesti Metsaühistu

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 5% saadud toetuse summast, millele lisandub käibemaks.

TAOTLE KASVAVATE PUUDE LAASIMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile pohjaeesti@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad laasimistöödega.
  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Töödega võib alustada 6.10.2022. Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
  • Toetuse saamiseks peavad laasitud puud olema märgistatud märkelindi või -värviga, mis on nähtav vähemalt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa väljamaksmisest.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne
  • Toetust ei saa Rail Balticu trassikoridoris asuvale maale. Kontrolli Maa-ameti lehel

ESITA LAASIMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui laasimistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile pohjaeesti@metsauhistu.ee.