Metsaomanike esindajad on metsateatiste maksustamise vastu

7. septembril saatsid neli erialaliitu Rahandusministeeriumile vastuse riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse kohta, kuna planeeritavad muutused halvendavad oluliselt metsaomanike, tootmis- ja tööstusettevõtete ning põllumajandusettevõtete olukorda. Riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu saabus erialaorganisatsioonidele ettepanekute tegemiseks paari päevase etteteatamise ajaga. Üheks e...

“Metsandusfoorum 2023” ootab taas osalema

Oktoobris toimub taaskord põllumajandus- ja metsandussektorile suunatud EPA mess, mille raames korraldab ka EPKK taas “Metsandusfoorum 2023” konverentsi. Konverents on kõigile tasuta ning osaleda saab nii koha peal kui veebiülekande kaudu. “Metsandusfoorum 2023” programmi koostamisel oli taas abiks ka Metsaühistu. Meie tegevjuht Priit Põllumäe avab konverentsi koos kliimaministri Kristen Michaeliga ning päeva t...

Puidu hinnad peegeldavad tööstuse keerulist seisu

Puiduhindade langus on olnud jätkuv. Ehitusturu vähenemine ja sellest tulenev puitmaterjali nõudluse langus on viinud puitu töötleva tööstuse aastate taguste mahtude juurde tagasi. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et sellest tulenevalt odavnesid selle aasta II kvartalis kõik sortimendid. Üsna suur hinnalangus on olnud okaspuupalkide puhul. Männipalgid odavnesid kolme kuuga 15%, männipeen...

Puude istutamise toetamine peab olema läbipaistev

Järjest rohkem on meil ettevõtteid ja organisatsioone, kes erinevatel põhjustel soovivad puude istutamisele ja uue metsa rajamisele oma õlga alla panna. Suurenev huvi selle vastu on ajas olnud tuntav. Roheleppe raameski on Euroopa Liidus seatud eesmärgiks aastaks 2030 istutada täiendavalt 3 miljardit puud. Koostöös vastutustundlike ettevõtete ja organisatsioonidega soovivad mitmed metsaühistud sellesse oma panuse anda. Metsakasvatuslikud teadmised endistel põllumaadel...

Uue metsa rajamise toetamine peab olema läbimõeldud

Metsühistu toob oma uuel platvormil kokku jätkusuutlikult tegutsevad ettevõtted ja maaomanikud, kellel on söötis seisvaid maatükke. Seda selleks, et rajada uut metsa või istutada kasvõi üksikuid puid ning seeläbi vähendada CO₂ jalajälge. Korraldame selleks taimede ühist hankimist ning istutame need koos piirkondlike metsaühistutega mulda. Väheväärtuslike põllu- ja rohumaade metsastamine on aga alati tekitanud vastan...