Feromoonpüüniste soetamise ja paigaldamise toetus

Toetuse suurus feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel on kuni 40 € feromoonpüünise komplekti kohta. Komplektiks loetakse ühte püünist ja vähemalt kahte feromoonpreparaati. Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda kuni kümne feromoonpüünise komplekti jaoks ühe metsaomaniku kohta kalendriaastas.

Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad üraskitõrje tööd olema tehtud.

Toetuse tähtaeg ja eelarve 2024. aastaks ei ole veel kinnitatud.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

Metsaühistu ei teeninda toetuse taotlemisel liikmeid, kellel on võlgnevus liikmemaksu tasumisega.

TAOTLE FEROMOONPÜÜNISTE SOETAMISE JA PAIGALDAMISE TOETUST

Toetuse taotluse esitab Sinu eest metsaühistu konsulent kui üraskitõrje tööd on temaga kinnitatud. Võta meie konsulentidega ühendust!

+372 5822 8555

pohjaeesti@metsauhistu.ee

Pärnu mnt 142, Tallinn – Vaata asukohta kaardil

Oluline teada

  • Katastriüksusel peavad olema kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 1. jaanuari seisuga.
  • Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk.
  • Toetuse taotlemiseks peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.
  • Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused.
  • Feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.