Metsamaaparandustööde toetus

Metsamaaparandustööde toetus katab osaliselt metsas olemasolevate maaparandussüsteemide uuendamise, planeerimise ja tööde kulu.

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate:

  • kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest 
  • voolunõva rajamist
  • truubi asendamist

Toetuse suurus sõltub objektist, tehtud tööde iseloomust ja mahust.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 2. september 2024.

Oluline teada

  • Toetuse taotluse saab esitada enne töödega alustamist.
  • Toetuse saamiseks peavad kraavid olema kantud maaparandussüsteemide riiklikusse registrisse. Kontrolli, kas sinu maaparandussüsteemid on kantud registrisse

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 3% saadud toetusest.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 5822 8555

pohjaeesti@metsauhistu.ee

Pärnu mnt 142, Tallinn – Vaata asukohta kaardil