Lageraie

Lageraie on peamine uuendusraie viis. Raie käigus raiutakse kogu metsaala ühe korraga jättes alles säilik- ja seemnepuud.

Metsaühistu aitab Sul raietöid läbi viia koos oma pikaajaliste partneritega, et tagada Sulle metsa raiest võimalikult suur tulu. Ühiselt vaatame üle, kus on vajalik raiet teha ja millal oleks selleks sobiv aeg.

Metsaühistu spetsialistid aitavad:

  • Vormistada metsateatist
  • Tuvastada ja tähistada raieala asukohta
  • Teostada vajadusel alusmetsa raie
  • Märgistada allesjäävad seemne- ja säilikpuud
  • Paika panna võimalikud väljaveo teed ja metsamaterjali ladustamiskohad
  • Teavitada naabermaade omanikke eesolevatest metsatöödest
  • Kooskõlastada vajadusel teede või maa kasutamine Maanteeameti, naaberkinnistute omanike ja kohaliku omavalitsusega
  • Paika panna raiest saadavad sortimendid
  • Korrastada materjalide ladustamise platsid ja parandada pinnasekahjustused peale raietööde lõppu

Hind

Lageraie kompleksteenuse  (raie + kokkuvedu) tasu Põhja-Eesti Metsaühistu liikmele on alates 19 €/tm.

Hind sõltub Sinu puistu iseloomust ja asukohast. Täpne hind selgub koos Metsaühistu spetsialistiga nõu pidades.

RAIETÖÖDE KORRALDAMISEKS VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 5822 8555

pohjaeesti@metsauhistu.ee

Pärnu mnt 142, Tallinn – Vaata asukohta kaardil