Eduka raietöö aluseks on hoolikas planeerimine ja koostöö ühistuga

Iga metsaomanik, kes võtab plaani raietööd, peab need hoolsalt ette valmistama. Erinevaid nüansse, millele tähelepanu pöörata, on palju. Oktoober ja november on just õige aeg, et plaanid metsaühistu spetsialistiga läbi arutada.

Omanik otsustab, ühistu on kõrval toetamas

Kas, mida ja kui palju raieid teha saab otsustada üksnes omanik ise. Aga Metsaühistu spetsialistid saavad siin palju abiks olla. Esiteks on Metsaühistutel olemas pikaajalised ja usaldusväärsed koostööpartnerid ning seega ühistu spetsialistel ülevaade tööde teostamise kuludest. Samuti on neil olemas parim teadmine erinevate puidusortimentide hindadest. Koos selle informatsiooni ja metsa andmetega saab igasuguseid vahendajaid vältides teha esimesed vajalikud otsused kavandatavate raiete osas. Kolmandaks, meie metsameistrid omavad pikaajalist kogemust raiete kavandamisel ja läbiviimisel. See tähendab, et lisaks hetke hindadele, oskavad nad raietööde vajalikkust hinnata metsa olemi, ilmastiku ja juurdepääsu põhjal. On lanke, millel on võimalik metsamasinatega töid ette võtta ainult ühel aastal viiest, et vältida asjatuid pinnasekahjustusi. Ühistute spetsialistid oskavad koheselt läbi mõtelda ka edasised tegevused. Näiteks uuendusraie puhul on võimalik kohe planeerida ära maapinna ettevalmistustööd, metsataimede vajadus jm. Hoolikas planeerimine ja mitte kiirustamine on edu aluseks.

Raietööde planeerimine. Metsaühistu

Ühistu tugi ei lõppe raietöödega

Kui tegemist on uuendusraietega, siis aitab ühistu ära korraldada langi uuendamise. Vajadusel tellitakse maapinna ettevalmistustööd, vajalikud taimed ning istutustööd. Kõige lõpuks taotleb ühistu omanikule tehtud tööde eest ka riiklikku metsa uuendamise toetust, mis katab osaliselt uuendamisega seotud kulutused. Mitte vähemtähtsam ei ole aga ühistute abi metsatulude deklareerimisel. Füüsilistele isikutele, kes võõrandavad metsamaterjali on viimasel kahel aastal rakendatud tulu maksustamisel erikorda. See võimaldab omanikel neljal järjestikusel aastal kasutada 5000 € suurust maksuvabastust. Lisaks on tekkivast metsatulust võimalus maha arvata metsa majandamisega seotud kulusid. Kõiki neid nüansse tunnevad hästi ühistute spetsialistid, kes iga aasta kevadel ühistu liikmeid tulude deklareerimisel nõustavad.

Koostöö ühistuga on liikmetele pikaajaline protsess, kus omaniku kasu ja võidud kogunevad pikema aja jooksul. Ühistu ei otsi kiiret tehingut vaid pikaajalist koostööd oma liikmeskonnaga, sest just nemad on iga ühistu aluseks.

Loe veel samal teemal: raietööde planeerimine, raietööd

Seotud artikklid: