Puude istutamise toetamine peab olema läbipaistev

Järjest rohkem on meil ettevõtteid ja organisatsioone, kes erinevatel põhjustel soovivad puude istutamisele ja uue metsa rajamisele oma õlga alla panna. Suurenev huvi selle vastu on ajas olnud tuntav. Roheleppe raameski on Euroopa Liidus seatud eesmärgiks aastaks 2030 istutada täiendavalt 3 miljardit puud. Koostöös vastutustundlike ettevõtete ja organisatsioonidega soovivad mitmed metsaühistud sellesse oma panuse anda. Metsakasvatuslikud teadmised endistel põllumaadel...

Uue metsa rajamise toetamine peab olema läbimõeldud

Metsühistu toob oma uuel platvormil kokku jätkusuutlikult tegutsevad ettevõtted ja maaomanikud, kellel on söötis seisvaid maatükke. Seda selleks, et rajada uut metsa või istutada kasvõi üksikuid puid ning seeläbi vähendada CO₂ jalajälge. Korraldame selleks taimede ühist hankimist ning istutame need koos piirkondlike metsaühistutega mulda. Väheväärtuslike põllu- ja rohumaade metsastamine on aga alati tekitanud vastan...