Sinu Mets – Juuni 2024

Õppelehe Sinu Mets suvenumber on ilmunud. Värske õppelehe teemad:
  • Metsaühistu juriidiline nõustaja Tiina Mitt räägib, kellel ja miks on õigus vaadata sinu metsaregistri andmeid. Pikemalt saad sel teemal lugeda metsauhistu.ee/metsaregistri-andmed

Kellel ja miks on õigus vaadata Sinu metsaregistri andmeid?

Metsaregistri andmete avalikkus ja kättesaadavus on põhjustanud tuliseid arutelusid. Metsanduslikud andmed, sealhulgas omanike andmed, puudutavad otseselt paljusid isikuid ning nende kaitse on oluline nii õiguslikust kui ka eetilisest seisukohast. Samal ajal on vajadus tagada keskkonnateabe kättesaadavus ja läbipaistvus metsanduse juhtimisel ning otsuste tegemisel. Metsaseaduse alusel on riigi ülesandeks metsanduses...

Metsaühistute ühise taimehankega jõudis metsadesse üle 1,5 miljoni taime

Metsaühistute tänavukevadine taimede ühine hankimine on jõudnud lõpule. Alates 2015. aastast on piirkondlikud metsaühistud ühiselt Eesti erametsadesse hankinud üle 22 miljoni kodumaist päritolu metsataime. Varasemaga võrreldes on viimaste aastate iseloomulik trend taimede valiku suurenemine. Lisaks erinevatele liikidele on saada erineva juurestiku tüübi ning pikkuse ja vanusega taimed. Kui ühise hankimise esimestel ...

Alates 1. juulist on metsateatis tasuline

Eelmise aasta detsembris võttis riigikogu vastu kolme seaduse – riigilõivuseaduse, keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse – muutmise seaduse, millega kaasnevad olulised muudatused metsateatiste osas. Kõik muudatused hakkavad kehtima selle aasta 1. juulist. Algusest peale on metsaühistute esindajad olnud metsateatiste maksustamisele vastu[1].

Jaanipäevaks tammeviht

Saunaviha tegemine ja vihtlemine on pikkade traditsioonidega saunarituaal, millel on mitmeid häid omadusi. Vihtlemine kiirendab ainevahetust ja vereringet, mis soodustab kehast jääkainete eemaldumist. Tänavune aasta puu on teistkordselt harilik tamm. Tammevihad ei ole nii levinud kui kasevihad, samuti on tal kasevihaga võrreldes mõningad eripärad.