Põuaga hukkunud metsauuendusest tuleb teatada

Kõigil viimati metsa uuendanud metsaomanikel on õige aeg kontrollida, kas kõik istutatud taimed on ikka kasvama läinud. Kevad ja suvi olid põuased ning see mõjutas ka metsa. Seega – käi metsas ja uuri, kas kasvama läinud taimede arv hektaril on piisav. Kui ei, esita kahjustuste kohta koheselt Keskkonnaametile metsateatis. Keskkonnaamet hindab kahju ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks. Eriti oluline on kahjustuste kiire hindamine juhul, kui metsauuenduseks on taotletud ka toetust. As...