Puiduhindade tipust kukkumine on jätkunud

Kui eelmise aasta viimane kvartal viis puidu hinnad valdavalt langusesse, siis selle aasta alguses on langus pigem olnud jätkuv. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et vaid kasepalk ja -pakk on suutnud oma tipuhindasid hoida.

Eelmise aasta lõpuga võrreldes püsis selle aasta esimeses kvartalis männipalkide hind stabiilsena, standardpalk kallines isegi ca 5% ja peenpalk 3%. Kuuse standardpalk samuti ligi 5% ja peenpalk 11%. Aga aastatagusega võrreldes on männipalkide hinnad madalamad 17-22%, kuusel 7-11%. Sealjuures on selle aasta teises kvartalis hinnalangus pigem süvenenud.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on liikunud erinevalt. Jätkuvalt ja stabiilselt kasvas hind kasepakul ja kasepalgil (3-5%). Haavapalgil ja lepapalgil aga langes vastavalt ca 13% ja 3%. Sellegipoolest on aastatagusega võrreldes  kõikide lehtpuusortimentide hinnad tõusnud. Nii on kasepakk kallinenud 38%, kasepalk 53%, haavapalk 27% ja lepapalk 37%.

Paberipuiduturul on kiire hinnalangus jätkunud. Kolme kuuga odavnes männi- ja kuusepuit ligi 20%, kasepuit ca 29% ja haavapuit koguni 30%. Paberipuidu väljavaated selleks ja järgnevaks kvartaliks ei ole samuti roosilised.

Sarnaselt paberpuule on hinnalanguses olnud ka küttepuit. Eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes langes tänavuse aasta esimeses kvartalis hind koguni 40%. Kui eelmise aasta viimases kvartalis oli aastataguses hinnavõrdluses toimunud 125%-ne tõus, siis selle aasta esimeseks kvartaliks kogunes aastatagusega võrreldes langust 12%. Mis läheb kiirelt üles, tuleb kiirelt ka alla.

Loe põhjalikumat Heiki Hepneri koostatud 2023. aasta I kvartali puiduturu ülevaadet.

Seotud artikklid: